Stołeczny Kraków

Stołeczny Kraków

Około roku 1000, gdy Kraków wchodził już w skład państwa Chrobrego, zostało tu utworzone biskupstwo podległe metropolii gnieźnieńskiej. …