Mapa Krakowa

Mapa Krakowa

Aby poruszać się po mapie, przeciągaj ją myszką. Użycie przycisku scroll na myszce oraz korzystanie z przycisków plus i minus (prawy dolny róg mapy) będzie odpowiednio przybliżać i oddalać widok.