Dalej ul. Kościuszki

Dalej ul. Kościuszki

Po drugiej stronie ulicy Kościuszki, która mniej więcej na tym odcinku przechodzi w ul. Księcia Józefa i biegnie na zachód ku Laskowi Wolskiemu, rozpoczyna wspinaczkę ku górze malownicza ulica bł. Bronisławy, prezentując willowe, zaciszne oblicze Zwierzyńca. Po prawej stronie ul. bł. Bronisławy stoi nieduża barokowa kaplica św. Małgorzaty wzniesiona w 1680 r. prawdopodobnie na miejscu pogańskiego posągu boga wiatru – Pośwista. Jest to bardzo ciekawa drewniana budowla mająca kształt ośmioboku przykrytego bombiastą kopułą. Drzwi świątyni (jest ich aż troje) otwiera się tylko na mszę w niedziele o godz 11.00 i tylko wówczas można zwiedzić pachnące drewnem, ozdobione dość skromnie wnętrze (trzy ołtarze – Małgorzaty, Julianny, Joanny, dwie zasłużone chorągwie, kilka ławek).

Kościół Najświętszego Salwatora, stojący po drugiej stronie ulicy, należy do najstarszych w Krakowie kościołów murowanych. Archeolodzy, którym przytakują architekci, twierdzą, że pierwsze ślady romańskiej świątyni pochodzą z XI w. Legenda sięga dalej w przeszłość, osadzając Salwatora w miejscu prastarego kultu pogańskiego. Wewnątrz zachował się wzruszający obraz z XVI w. pędzla Kaspra Kurczą przedstawiający Ukrzyżowanego Chrystusa ubranego w tunikę i złote trzewiki, u stóp którego klęczy skrzypek.

Gdzieś „pod skórą” kamiennej świątyni przetrwały motywy romańskie, gotyckie i barokowe. Na prawej (południowej) ścianie zewnętrznej znajduje się kamienny ołtarz i kamienna ambona w kształcie kielicha, z której miał „kazać” sam św. Wojciech przed ostatnim wyjazdem do Prus. Pomimo że ambonę datuje się na XVII w., a św. Wojciech zginął z rąk pogan kilka wieków wcześniej, legenda ma się dobrze. Z owej ambony przemawiano w dni zaduszne i w Wielkie Czwartki. Kilka XIX-wiecznych nagrobków wokół kościoła przypomina, że niegdyś był tu cmentarz.

Kameralna ulica bł. Bronisławy przechodzi łagodnie w al. J. Waszyngtona i nabiera bardziej reprezentacyjnego charakteru, w sporej mierze zawdzięczając to rosnącym wzdłuż niej leciwym klonom. Po lewej stronie mija cmentarz zwierzyniecki, po prawej południowe widoki Błoń. Aleją dociera się do miejsca, skąd deptane ścieżki i betonowe schodki kierują się ku wzgórzu bł. Bronisławy, na szczycie którego usypano w 1823 r. kopiec Kościuszki.