MURY OBRONNE KRAKOWA

MURY OBRONNE KRAKOWA

Rozrzucone po północnej stronie wawelskiego wzgórza luźne osady wczesnego średniowiecza, zaludnione służebnikami, stanowiące ośrodki produkcji rzemieślniczej i wymiany towarowej, z biegiem czasu …