Władcy panujący w Krakowie

Władcy panujący w Krakowie i lata panowania (królowie i książęta; pogrubione są nazwiska królów)

Mieszko 1 (963-992) Konrad Mazowiecki (1241-1243)
Bolesław Chrobry (992-1025) Bolesław V Wstydliwy (1243-1279)
Mieszko II Lambert (1025-1034) Leszek II Czarny (1279-1288)
Bolesław Mieszkowic (1034-1038) Henryk IV Probus (1288-1290)
Kazimierz Odnowiciel (1038-1058) Władysław Łokietek (1290-1292)
Bolesław Śmiały (1058-1079) Wacław II Czeski (1292-1305)
Władysław Herman (1085-1102) Przemysław II Wielkopolski (1295-1296)
Bolesław III Krzywousty (1102-1138)
Władysław I Łokietek (1306-1333)
Władysław II Wygnaniec (1138- 1146) Kazimierz Wielki (1333-1370)
Ludwik Węgierski (1370-1382)
Bolesław IV Kędzierzawy (1146-1173) Jadwiga (1384-1399)
Władysław II Jagiełło (1386-1434)
Mieszko III Stary (1173-1177) Władysław III Warneńczyk (1434-1444)
Kazimierz II Sprawiedliwy (1177-1194)
Kazimierz Jagiellończyk (1447-1492)
Leszek Biały (1194-1198) Jan Olbracht (1492-1501)
Mieszko III Stary (1199-1202) Aleksander (1501-1506)
Władysław III Laskonogi (1202) Zygmunt I Stary

Zygmunt August

(1506-1548)
(1548-1572)
Leszek Biały (1187-1227) Henryk Walezy (1573-1574)
Henryk I Brodaty (1228-1238) Stefan Batory (1576-1586)
Henryk II Pobożny (1238-1241) Zygmunt III Waza (1587-1632)