Kościół św. Jana Chrzciciela

Kościół św. Jana Chrzciciela

Należący do sióstr prezentek stoi wciśnięty między elewacje domów u zbiegu ul. św. Jana i ul. św. Tomasza. „Za plecami” ma nastrojowy Zaułek Niewiernego Tomasza, którego urok potęguje atmosfera mieszczącego się tu sklepu-galerii Camelot z krakowską sztuką naiwną oraz popularna dziś kawiarnia Loch Camelot. W piwnicach kawiarni „urzęduje” jeden z młodszych krakowskich kabaretów – Kabaret Loch Camelot.

Pierwsza świątynia stanęła w tym miejscu w wieku XII za sprawą rycerza Piotra Własta. Po kilkukrotnych przebudowach kościół św. Jana zachował – zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz – XVIII-wieczny styl. W ołtarzu głównym znajduje się XVI-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, słynący od 1633 r. cudami, oraz para żelaznych kajdanów z XVII w., podarowanych przez jakiegoś jeńca, którego cudowna Madonna, zwana też „Matką Bożą Świętojańską od wykupu niewolników” w nadprzyrodzony sposób wybawiła z niewoli tatarskiej. Przez boczne drzwi po lewej stronie można wejść do niewielkiej kaplicy, z której okien widać fragment klasztoru prezentek.

Zofia Czeska, mieszkanka Krakowa, założyła w 1626 r. w Krakowie nowy zakon prezentek, ofiarowując im na siedzibę własną kamienicę przy Szpitalnej 18. W 1726 r. zakonnice przejęły kościół św. Jana i wzniosły obok klasztor. Celem prezentek jest wychowanie i edukacja dziewcząt.