Kamienice wokół Rynku – Od Sławkowskiej do Floriańskiej

Od Sławkowskiej do Floriańskiej

• Nr 36 Kamienica Ludwikowska lub Pod Jeleniem pochodzi z XV w. W 1438 r. funkcjonowała tu mennica. W XVIII w. Marianna Lebonowa prowadziła tu zajazd, w którym gościli m.in. Goethe i car Mikołaj I.

• Nr 38 Kamienica Kencowska z kawiarnią Antyczną o starych tradycjach – w 1823 r. jedną z pierwszych krakowskich kawiarni założył w tym miejscu Lorenzo Paganino.

• Nr 39 Kamienica Pod Konikiem – konika i mały witrażyk widać nad drzwiami wejściowymi. Kamienica w XVII w. należała do przybyłej z Anglii rodziny Krzeczyków, której Jan III Sobieski nadał szlachectwo i obdarzył herbem „Stary Koń”. Potem właścicielami stali się Stachowiczowie: Stanisław prowadził drukarnię i księgarnię, a jego syn Michał okazał się wybitnym malarzem historycznym.

• Nr 44 Kamienica Betmańska zwana także Pod Ściętą Głową od niewyraźnego (trzeba uwierzyć na słowo) gotyckiego godła przedstawiającego ściętą głowę św. Jana, niesioną na misie przez dwa anioły. Jeden z właścicieli – żupnik krakowski Jan Bethman w wieku 90 lat zasłynął z bohaterskiego czynu – podczas pożaru kopalni w Wieliczce spuścił się na linie do szybu i zorganizował akcję ratunkową.

• Nr 45 Kamienica Pod Orłem lub Kromerowska – jest na co popatrzeć, pochodzi z przełomu XV i XVI w. W 1775 r. mieszkał tu Tadeusz Kościuszko przed wyjazdem do Ameryki.

• Nr 46 Kamienica Czerwona, dziś bladołososiowa, do 1850 r. była pomalowana na czerwono.

• Nr 47 Kamienica Margrabska z popiersiem antycznego wojownika, szczyci się piękną późnobarokową fasadą. W 1481 r. ówcześni właściciele – rodzina Salomonich – dostąpili zaszczytu podłączenia domu do miejskich wodociągów.