Kamienice wokół Rynku – Od Grodzkiej do Wiślnej

Od Grodzkiej do Wiślnej

• Nr 15 Kamienica Pinocińska (Dziannottich), nr 16 Kamienica Morsztynowska i nr 17 Kamienica Hetmańska zostały w latach 70. naszego wieku połączone i oddane w użytkowanie słynnej restauracji Wierzynek.

Krakowska historia kupieckiego rodu Wierzynków zaczyna się w XIV w. Była to można, liczna rodzina, której członkowie zasłużyli się dla miasta przede wszystkim w dwóch dziedzinach: Mikołaj Wierzynek st. i Mikołaj Wierzynek mł. sfinansowali rozbudowę prezbiterium świątyni Mariackiej, a ten ostatni przeszedł do historii jako gospodarz wystawnej uczty w 1364 r. do której zasiadły koronowane głowy Europy: Kazimierz Wielki, cesarz rzymski i król czeski, król Danii, król Węgier, król Cypru, Jerozolimy i Armenii, książę świdnicki, książę pomorski, książę mazowiecki i książę brandenburski.

• Nr 19 Kamienica Pod Obrazem (zwana również Pod Modrym Lwem) należała dawniej do rodzin Cellarich i do Wentzlów. Widoczny na wysokości I piętra obraz Madonny z Dzieciątkiem namalowano w 1718 r.

• Nr 20 Pałac Hermana z Raciborza, zwany także Pałacem Potockich, Jabłonowskich lub Zbaraskich, bardzo zdobny w górnej partii, zbudowano w XVI w. Ostatnia przebudowa w stylu neoklasycznym miała miejsce w XVIII w.

• Nr 21 Kamienica Lanckorońskich lub też Pod Ewangelistami należała do znakomitych rodów Hozjuszów, Morsztynów, Lanckorońskich. Resztki dawnej XVII-wiecznej kaplicy można zobaczyć na pierwszym piętrze. Na początku naszego wieku znajdował się tu zakład zastawniczy.

• Nr 23 Kamienica Kromerowska w latach 1791-1851 była siedzibą sławnej cukierni rodziny Wielandów, pochodzącej ze Szwajcarii. W 1769 r. przed tą właśnie kamienicą ukarano popa wojsk rosyjskich okupujących Kraków, który chrzcząc dziecko w Wiśle, utopił je. Kara polegała na wymierzeniu pięciuset razów pałką w goły tyłek na oczach tłumu gapiów.

• Nr 24 Kamienicę Pod Kanarkiem wzniesiono pierwotnie w stylu gotyckim i później przebudowano w stylu barokowym. Dawniej nad wejściem znajdował się wizerunek kanarka.

• Nr 25 Kamienica Pod Krukiem, gdzie w XIX w. Anna Wąsowiczowa przyjmowała w pierwszym krakowskim salonie artystycznym uczonych, pisarzy i śmietankę towarzyską Krakowa.

• Nr 26 Kamienica Książęca lub Pod św. Janem Kapistranem – tu podobno mieszkał czarnoksiężnik Twardowski.