Lajkonik

Lajkonik

Výsada organizovať sprievod Lajkonik, inak Konik Zwierzyniecki, pripadlo murárom zo Zwierzyniec. Každý rok na oktáve Božieho tela z nádvoria norbertínskeho kláštora jeden z murárov oblečených v kroji Lajkonik obklopený tzv.. kliknutia (hudobníci) a všetok zvyšok hlučného sprievodu. Trasa Lajkonika, čo vyžaduje cca. 6 o, premáva po ul. Kosciuszko, Zwierzyniecka, do filharmónie, ďalej Franciszkańska, cez Námestie všetkých svätých, Grodzka na Hlavné námestie. Lajkonik tu dostáva symbolickú poctu od otcov mesta a pije pohár vína. Potom predvádza efektný tanec s transparentom, zwany the Cité. Hrá tiež s publikom a okoloidúcimi, neškodne ich bili palcátom, čo je, aby boli šťastní. Organizátorom tohto predstavenia je Historické múzeum mesta Krakov, ktorý každoročne požičiava hodnotný lajkonický kostým navrhnutý 1904 r. autor: Stanisław Wyspiański.

Tradícia Konika Zwierzynieckeho siaha do čias tatárskeho vpádu v roku 1287 r. Keď Tatári obkľúčili Krakov, medzi obrancami boli kopije, teda predstavitelia starého cechu zoo, zaoberajúcou sa rybolovom a raftingom. Włóczków zabil tatárskeho chána a vďaka tomu sa útočníci stiahli z obkľúčenia. Na počesť víťazstva sa šéf priadze obliekol do chánskeho úboru a víťazoslávne sa vydal do mesta. Odvtedy sa prehliadka Lajkonik stala medzníkom, dokonca aj najvýznamnejší každoročný festival v Krakove.