Muzyka w Krakowie

Muzyka w Krakowie

Krakowska oferta powinna zadowolić melomanów. Koncerty muzyki poważnej odbywają się zarówno w sali filharmonii, jak i w komnatach królewskich, kościołach, na dziedzińcach. …