Emaus

Emaus

Emauzské odpustky, ktoré sa konajú druhý deň Veľkej noci, vďačia za svoje meno evanjelickému mestu, ku ktorému Ježiš išiel po svojom zmŕtvychvstaní. Niektorí historici a etnografi …

Lajkonik

Lajkonik

Výsada organizovať sprievod Lajkonik, inak Konik Zwierzyniecki, pripadlo murárom zo Zwierzyniec. Každý rok na oktávu Božieho tela odchádza jeden z murárov z nádvoria kláštora Norbertínov. …

Palác Pod Krzysztofory

Szczepańska ulica

Najjednoduchšia cesta z námestia Market Square na námestie Szczepański je ul. Szczepańska, ktorý je z hľadiska pešej dopravy na druhom mieste za Florianskou a Grodzkou. Na č. 1 je umiestnený …

Dominikánsky rád

Zakladateľom dominikánskeho rádu bol Dominik de Guzman, od ktorého mena má zhromaždenie všeobecný názov. Na začiatku 13. stor, herézy sa šírili po celej Európe (katari, …