Sv.. Benedikt

Sv.. Benedikt

Husté hmly tajomstva zakrývajú históriu tohto starého chrámu. Pravdepodobne až do jeho vybudovania v 13. storočí. Prispeli benediktíni z Tynieca, kto bol …

Sv.. Katarína

Sv.. Katarína

Sv.. Katarínu dokonale reprezentuje krakovská gotika. Na polceste veľkej ako strešné pole vyčnieva neprimerane malá veža. Chrám je zbavený nádhernej veže, …

Kostol Božieho tela

Kostol Božieho tela

Exteriér kostola Božieho tela zmieruje rôzne štýly: neskorogotická štítová fasáda, XVI–večné línie zvonice, barokové a neskorobarokové kaplnky a hospodárske budovy. …

Misijný kostol

Misijný kostol.

Okrem Bernardínskeho kostola je najväčšia a najnápadnejšia budova v Stradome na západe (vľavo) stronie ulicy późnobarokowy kościół Misjonarzy pod