Divadlo Słowacki

Divadlo Słowacki

Niekde pred siedmou večer, kostol končil vešperami, brány divadla boli sotva pootvorené… (S. Wyspiański, Uvoľnenie)

Priestor sv.. Ducha dominuje monumentálna stavba …