Teatre i Krakow

Teatre i Krakow

Stary teater. Helena Modrzejewska
Organisering av publikum: tlf.4224040
Det gamle teatret har hatt et godt rykte i årevis, ikke bare i landet, men jeg …

Słowacki teater

Słowacki teater

Et sted før syv på kvelden, kirken endte med vespers, teaterportene sto knapt på gløtt… (S. Wyspiański, Utgivelse)

Plassen til St.. Ducha Street er dominert av det monumentale byggverket …