Kart over Krakow

Kart over Krakow

Å flytte rundt på kartet, dra den med musen. Bruk rulleknappen på musen og bruk pluss- og minusknappene (nederst til høyre på kartet) vil zoome inn og ut tilsvarende.