St.. Douche

St.. Douche

Ten noordoosten van het marktplein, naast ul. Szpitalna St.. Douche, waar het grote gebouw van het Słowacki Theater en de Kerk van het Heilige Kruis staan. Vanaf de middeleeuwen stonden hier gotische hospitaal- en kloostergebouwen die door de geestelijkheid werden beheerd. Beslissing van het stadsbestuur om ze te ontmantelen, die werd gerealiseerd in 1891 r., veroorzaakte publieke verontwaardiging en de opzichtige afstand van het ereburgerschap van Krakau door Matejko.

Het hertogdom werd gesticht aan het begin van de 11e en 12e eeuw. Iwo Odrowąż, de bisschop van Krakau, bracht ze al in Krakau naar Krakau 1220 r., toen ze een ziekenhuis openden in Prądnik (eerst in Polen). Al snel werden ze naar de stad verplaatst en vestigden zich in de buurt van de kerk van St.. Kruis. Ze bouwden daar een gemeentelijk ziekenhuis en een kerk. De bestelling is over geannuleerd 1783, en in plaats van hun genadeloos gesloopte middeleeuwse gebouwen, hebben we vandaag het Słowacki Theater en pl. st. Douche.