Stradom Street

Stradom Street.

Na jih od Bernardyńského náměstí vede krátká ulice Stradom, jehož jméno pochází z italského slova la strada -doga. Ve středověku mezi dvěma městy – Krakov a Kazimierz vyvinuli řemeslnou osadu nazvanou Stradom nebo Pons Regalis. To bylo odděleno od Kazimierzu starou Vislou, takže to byla bažinatá oblast, kde se údajně získala hlína pro stavbu kostela Panny Marie. Ž 1419 r. Král Władysław Jagiełło se připojil ke Stradomu ke Kazimierzu, tato oblast si však zachovala samostatnost až do 19. století. Administrativně podřízený Kazimierzu, Stradom však měl v radě města Kazimierz svého starostu a několik zástupců. Bylo zde mnoho hotelů, a v rakouských dobách tam byla hlavní celnice, do kterého již neexistující kostel sv.. Jadwiga.

Dnes ul. Stradom, postavené s domy mezi sto až dvěma sty lety, je to pozoruhodný fragment stezky mezi pl. Bernardyński a ul. Krakowska.

V budově č. 13 byl umístěn hotel Pod Biała Różą, kde kdysi žil populární francouzský spisovatel Honorius de Balzac. Jeho návštěvy města poblíž Wawelu byly čistě soukromé, protože se zde zastavil na cestě na Ukrajinu, kam šel navštívit svou budoucí manželku, milovaná Ewelina Hańska. Dojmy z Krakova udělal dvěma slovy: "Mrtvola hlavního města".