Wanda's Mound

Wanda's Mound

Vpravo od sídla Jana Matejka se nachází Wanda Mound – přístup z ul. Ujastek, řídit – tramvaje #15, 20.

A znovu – jako s jakoukoli mohylou v Krakově – historie se opakuje, vyvstávají stejné otázky: kdo to usnul a proč? Pravděpodobně byl založen v 7. století. ani. jako strážní nebo signální kupa. Byl věnován Wandě – legendární dcera krále Kraka, který, nechtějíce zneuctít něčí polštinu (?) sňatkem s Němcem – vrhla se na Vislu.

Analýzou různých verzí této legendy, musím přiznat, že příčiny Wandiny sebevraždy jsou docela záhadné. Vezměme si nejoblíbenější příklad: Wanda, nezávislý vládce Krakova, poté, co odmítl ruku německého prince Rydgiera, jde proti němu s armádou. Samozřejmě to vyhrává. Ale buď opatrný, že po vítězství je oběť způsobena bohy – spěchá k Visle. Kde je odpovědnost za zemi? Kde je logika?? A proč okamžitě jít do Visly? V dnešním reálném světě by se z Wandy mohla stát skutečná hrdinka, zavedení kapitalismu a snížení míry inflace. V současné době je na vrcholu mohyly socha orla s vyrytým jménem princezny na základně.