Svatý.. Sprcha

Svatý.. Sprcha

Severovýchodně od Tržního náměstí, vedle ul. Ulice Szpitalna. Sprcha, kde stojí velká budova Słowackého divadla a kostel svatého Kříže. Od středověku se na tomto místě nacházely gotické nemocniční a klášterní budovy spravované duchovenstvem. Rozhodnutí městských úřadů o jejich demontáži, který byl realizován v 1891 r., způsobil pobouření veřejnosti a honosné vzdání se čestného občanství Krakova Matejkem.

Vévodství bylo založeno na přelomu 11. a 12. století. Iwo Odrowąż, biskupem v Krakově, přinesl je do Krakova již v roce 1220 r., když otevřeli nemocnici v Prądniku (nejprve v Polsku). Brzy byli přesunuti do města a usadili se poblíž kostela sv.. Přejít. Postavili tam obecní nemocnici a kostel. Objednávka byla zrušena v 1783, a místo jejich nemilosrdně zbořených středověkých budov dnes máme divadlo Słowacki a pl. Svatý. Sprcha.